Izgara Temizleme Makinası

İşletmelerde Izgara Temizleme Makinası “Susamuru” Kullanılmasının Sağlayacağı Faydalar

1- Izgara Temizleme Makinası “Susamuru” Neden İhtiyaç Var?

2021 yılı itibari ile Türkiye’de lisanslı 672 adet HES bulunmaktadır. Üretimin devlet eliyle yapıldığı yıllarda, çoğunlukla biriktirmeli (baraj tipi) HES projeleri devreye alınırdı. Ancak son yıllarda inşa edilen HES’lerin sayıca büyük çoğunluğunu Nehir Tipi HES’ler oluşturmaktadır.

Nehir tipi HES’ler de var olan çökeltim havuzları daha çok silt malzemesinin çökmesini amaçlar. Ancak çökertim havuzları aşağıda sınıflandırdığımız çöpler için etkin değildir.

Izgaraların tıkanmasında iki çeşit malzeme öne çıkmaktadır;

  • Doğal çöpler: Dal, yaprak, kütük, yosun, ot, hayvan leşleri vs. Hatta ızgara lamalarına yapışmak sureti ile çoğalan midyelerin ızgaraları tıkadığı görülmüştür.
  • Şehir çöpleri: Özellikle bir yerleşim yerinin içinden geçen akarsular için doğal çöplerden daha fazla kirlilik unsuru olmaktadır. Plastik torbalar, pet şişeler, ayakkabı, oyuncak gibi nispeten makul çöplerin yanı sıra, kullanım dışına çıkmış yatak, araç lastikleri vs dahi akarsuya bırakılmaktadır.

Doğal çöpler mevsimsel olarak yoğunluğu artan veya azalan malzemelerdir. Hasat dönemlerinde otların yarattığı kirlilik artmaktadır. Su sıcaklığını arttığı dönemlerde yosun sorunu artmaktadır. Yağışların çok olduğu feyezan dönemlerinde dal, çalı, kütük sorunları artmaktadır. Üstelik bu dönem üretimin en yoğun olduğu dönemdir.

Üretim kapasitelerinin küçük olmasına karşın, sayıca çok olan Nehir Tipi HES İşletme Yöneticilerinin en önemli sorunu IZGARALARINI TEMİZ TUTMAK olmakta, temizleme işi personellerinin ve bütçelerinin önemli bir kısmını almaktadır.

2- Izgara Temizleme Makinası “Susamuru” Verimlilik Artışı Sağlamaktadır

 

  • Sakarya nehri üzerinde kurulu bir HES İşletme Müdürlüğünün yaptığı tespitlere göre; Izgara Temizleme Makinası kurulmadan önce ve sonrası arasında enerji üretiminde net % 3,6 artış sağlanmıştır. İşçilik giderleri göz önüne alınmadan, yapılan yatırım 4 ay gibi kısa sürede geri alınmıştır.
  • Personel giderlerinde önemli katkı sağlamaktadır. Otomatik çalışma seçeneği ile belirli zaman aralıklarında yapılacak kontrol ve temizlik dışında ızgaralarda personel bulundurmaya gerek olmamaktadır. Manuel çalışmalar tek personel tarafından yapılabilmektedir.
  • Cebri boru girişlerindeki ızgaraların el ile temizliğinin yapılabilmesi için çoğu zaman çökeltim havuzlarının veya iletim hatlarının boşaltılması gerekmektedir. Bu da işletmelere hem üretim yapamama maliyeti hem de işçilik kayıplarına yol açmaktadır. Izgara temizliği için iletim kanalının boşaltılmasına gerek kalmadığı için feyezan dönemlerinde bile üretime ara verilmesine gerek kalmamaktadır.
  • Kaplan tipi türbinlerde; ızgaraların temiz olması sonucu, türbine gelen suyun ızgaradan geçerken akış ipliklerinin bozulmaması nedeni ile türbin titreşiminde hissedilir iyileşme sağlanmıştır.

3- Izgara Temizleme Makinası “Susamuru” İş Güvenliği Ve İşçi Sağlığına Hayati Katkı Sağlamaktadır:

 

  • İşletmelerin en önemli soru olan, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda hayati iyileştirmeler sağlamaktadır.
  • Yapısı gereği tehlikeli koşullarda çalışılmasını engellemektedir.
  • Özellikle soğuk havalarda ve su içinde yapılan çalışmalardan dolayı hastalık riski artmaktadır.